เวลาเปิด - ปิดทำการ

สถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้า พร้อมรับใช้บริการประชาชน

ฝ่ายป้องกันปราบปราม

ตลอดเวลา 24 ชม.
เบอร์โทรติดต่อ 02-557-1100-7

ฝ่ายสอบสวน

ตลอดเวลา 24 ชม.
เบอร์โทรติดต่อ 02-557-1100-7

ฝ่ายสืบสวน

เบอร์โทรติดต่อ
02-557-1100-7

ฝ่ายจราจร

ตลอดเวลา 24 ชม.
เบอร์โทรติดต่อ 02-557-1100-7

ฝ่ายอำนวยการ

ตรวจสอบประวัติพิม์ลายนิ้วมือ (หนังสือทางราชการเท่านั้น)
เวลา 08.30 - 16.30 น.

เปรียบเทียบปรับ

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขตฤกษ์
เวลา 08.00 - 12.00 น.