กิจกรรมและผลงาน

จับลูกหนี้โหดยิงเจ้าหนี้ดับเหตุถูกด่าทอจนบันดาลโทส

โกรธถูกทวงหนี้400 บาท แต่ไม่มีให้กลับถูกด่าทอและใช้กาวหยอดลูกกุญแจบ้าน

Read More

กิจกรรมวันเด็ก

ณ ลานกลางแจ้งสนามกีฬากลางเคหะร่มเกล้า

Read More

สวัสดิการ ตัดผมฟรี

ณ ห้องตัดผม สน.ร่มเกล้า

Read More

ตรวจเยี่ยมชุมชนและงานร่วมทำกิจกรรม

ช่วยน่าฟีอะฮ์และเมตตามู่ต้าอัลเล็ม บีฮิจเราะฮ์ 1439

Read More

พิธีอัญเชิญพระบรมริกธาตุและทอดผ้าป่า

ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

Read More

วันสำคัญของชาติไทย 5 ธันวาคม 2560

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพล

Read More

เชิดชูชาติไทยรวมใจระลึกคุณพ่อ

ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ในวันสัปดาห์วันสำคัญ

Read More

พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทหาร

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

Read More

สน.ร่มเกล้า ร่วมฝึกซ้อมแผน

อพยพหนีไฟอาคาร ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอาคาร

Read More