โครงการโรงพักเป็นศูนย์การเรียนรู้

คุ้มเกล้า 2-2 , 6-1 ชุด ตชส.สน.ร่มเกล้า ร่วมเดินต่อต้านยาเสพติดกับ รร.อนุบาลเด่นสยาม ณ.หน้าตลาดกลาง ถนนเคหะร่มเกล้า พร้อมกับให้นักเรียนมาดู งานตามโครงการโรงพักเป็นศูนย์การเรียนรู้ ณ สน.ร่มเกล้า เวลานี้