"คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

วันนี้ ( 3 ก.ค. 59 ) เวลา 08.30 น
คุ้มเกล้า 1,2,2-1,5-1,6-1 ตชส.สน.ร่มเกล้า,กต.ตร.สน.ร่มเกล้า,ทหาร ป.พัน 12 รอ.,การเคหะฯ , เขตลาดกระบัง,และประชาชนในชุมชน ร่วมกิจกรรม โครงการ "คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ณ สน.ร่มเกล้า