สวัสดิการ ตัดผมฟรี

26 ธ.ค.60 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.โกสิต กาญจนะโกมล ผกก.สน.ร่มเกล้า1 คุ้มเกล้า2 คุ้มเกล้า3 คุ้มเกล้า4 ร่วมเปิดโครงการ " สวัสดิการ ตัดผมฟรี "ณ ห้องตัดผม สน.ร่มเกล้า
1.เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกนายตัดผมสั้นให้ถูกตามระเบียบ ผมสั้น รองเท้ามัน เครื่องแบบถูกต้อง
2.เป็นการลดค่าใช้จ่าย เป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจ