ตรวจเยี่ยมชุมชนและงานร่วมทำกิจกรรม

รายงานการปฏิบัติจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"  วันนี้ 22 ธ.ค.60 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.โกสิต กาญจนะโกมล ผกก.สน.ร่มเกล้า คุ้มเกล้า1,คุ้มเกล้า 2,คุ้มเกล้า 3,คุ้มเกล้า 4, คุ้มเกล้า 60-2 ,คุณชนะพล ชินปัญจะพล ประธาน กต.ตร.สน.ร่มเกล้า,ชุด ตขส.สน.ร่มเกล้า ,และ นสต. ฝีกงานออกตรวจเยี่ยมชุมชนและงานร่วมทำกิจกรรม "ร่วมด้วยช่วยน่าฟีอะฮ์และเมตตามู่ต้าอัลเล็ม บีฮิจเราะฮ์ 1439 ณ สุเหร่าลำนายโส โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก