จราจร สน.ร่มเกล้า ช่วยเหลือลดบรรทุก น้ำมันหมด

คุ้มเกล้า 6-1 เจ้าหน้าที่ จราจร สน.ร่มเกล้า ช่วยเหลือลดบรรทุก น้ำมันหมดบริเวณ แยกเคหะร่มเกล้า พร้อมอำนวยความสะดวกการจราจร เวลานี้