ทำบุญเลี้ยงพระเพลในวันสำคัญ

(5 ธ.ค. 60) เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.โกสิต กาญจนะโกมล ผกก.สน.ร่มเกล้าค คุ้มเกล้า1 ,คุมเกล้า 2 , คุ้มเกล้า 3, เจ้าหน้าที่ จราจร ชุด ตชส.สนร่มเกล้า ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพลในวันสำคัญของชาติไทย 5 ธันวาคม 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ.ชุมชนโซน 11