เชิดชูชาติไทยรวมใจระลึกคุณพ่อ

วันนี้ (4 ธ.ค. 60) เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.โกสิต กาญจนะโกมล ผกก.สน.ร่มเกล้าคุ้มเกล้า1คุ้มเกล้า2,คุ้มเกล้า3,คุ้มเกล้า4 กต.ตร.สน.ร่มเกล้า ชมรมจิตอาสาร่มเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตลาดกระบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง หัวหน้าการเคหะร่มเกล้า ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ในวันสัปดาห์วันสำคัญของชาติไทย 5 ธันวาคม 2560 และวางพานพุ่มพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "เชืดชูชาติไทย รวมใจ ระลึกคุณพ่อ" หลังจากนั้นนำจิตอาสาฯลอกผักตบชวาลำคลองลำไส้ไก่ "เราจะทำดีด้วยหัวใจ" เชืดชูชาติไทย รวมใจ ระลึกคุณพ่อ