สน.ร่มเกล้า ร่วมฝึกซ้อมแผน

วันนี้ (25พ.ย.60) เวลา 13.00 น. - 15.30 น.
พ.ต.อโกสิต กาญจนะโกมล ผกก.สน.ร่มเกล้าคุ้มเกล้า1,
พ.ต.ทขวัญชัย บุญเพชร คุ้มเกล้า2, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ร่มเกล้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิง มูลนิธิปอเต็กตึ้ง บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตี้ จำกัด ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอาคาร วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่บุคคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและวิธีการหนีไฟภายในอาคารและสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไป"เราจะทำดีด้วยหัวใจ"