โครงการ ทำดีด้วยใจ

โครงการ "ทำดีด้วยหัวใจ"  เมื่อวันเสาร์ 28ต.ค.60 เวลา 10.30 น.  พ.ต.อ.โกสิต กาญจนะโกมล ผกก.สน.ร่มเกล้า
คุ้มเกล้า2,คุ้มเกล้า3,คุ้มเกล้า4 ได้ออกตรวจเยี่ยมชุมชนร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุชุมชนโซน4 และกล่าวขอบคุณชุมชนที่ได้ให้ความร่วมมือในการป้องเหตุฯในห้วงที่มีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย