โรงเรียนคลองสาม เดินรณรงค์ " วันงดสูบบุหรี่โลก "

คุ้มเกล้า 20-2 , ตชส.สน.ร่มเกล้า , โรงเรียนคลองสาม เดินรณรงค์ " วันงดสูบบุหรี่โลก " ประชาสัมพันธ์เพื่อมุ่งให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิฒภัยของบุหรี่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 363 คน