คู่มือป้องกันภัยฉบับประชาชน

โครงการ “คู่มือป้องกันภัย ฉบับประชาชน”  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปเป็นคู่มือแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนไม่ให้เป็นเหยื่อของคนร้าย รวมทั้งเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป 

ได้ที่นี้  คลิกดาว์นโหลด