งานสร้างรอยยิ้ม เติมความสุข ลูกบ้านการเคหะร่มเกล้า

วันอาทิตย์ที่  26 มิถุนายน 2559  สถานีตำรวจร่มเกล้า และข้าราชการตำรวจ ร่วมงาน สร้างรอยยิ้ม เติมความสุข ลูกบ้านการเคหะที่ ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ผู้ร่วมงานประมาณ 300 คน