ปัจจุบันการยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชี หรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร เป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคต่อการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอย่างยิ่ง และส่งผลกระทบในวงกว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพันล้าน

ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตาม ป.อาญา มาตรา 343 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5