ปัจจุบันการยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชี หรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร เป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคต่อการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอย่างยิ่ง และส่งผลกระทบในวงกว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพันล้าน

ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตาม ป.อาญา มาตรา 343 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5

กิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา ขุดลอกคูคลองลำกระดานและปรับแต่งภูมิทัศน์

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. พ.ต.อ.กฤษณ์พนธ์ เพ็ชรสดศิลป์ ผกก.สน.ร่มเกล้า,พร้อมด้วยข้า